Affiliation

Affiliated to CBSE Delhi No. 930978


Students Details

Division Boys Girls Total
UKG A 16 15 31
UKG B 17 15 32
LKG A 18 12 30
LKG B 16 13 29
I A 14 19 33
I B 14 15 29
II A 13 16 29
II B 10 16 26
III A 11 12 23
III B 13 9 22
IV A 11 12 23
IV B 11 11 22
V A 14 12 26
V B 13 14 27
VI 15 12 27
VII 22 15 37
VIII 18 19 37
IX 16 15 31
X 14 13 27